se

Viimeisin päivitys:
19.5.2016 04:38:42

Inbjudan till släktmöte

  Inbjudan till släktmöte

Plats: Ilkko kurscenter
Adress: Ilkontie 8 - 10
36220 Kangasala

Tid: lördag 11.8.2012 kl. 13.00

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötes laglighet och beslutförhet fastställs

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Presentation av föreningens bokslut, styrelsens årsberättelse och revisorernas utlåtande för tiden mellan årsmöten

6. Fastställande av bokslutet, samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra bokföringsskyldiga

7. Fastslagning av verksamhetsplan, behandling av budjet, samt beslut om medlemsavgifter och avgift för ständiga medlemmar för nästa verksamhetsperiod

8. Val av styrelsens ordförande, samt andra medlemmar och suppleanter

9. Val av verksamhetskontrollör och en verksamhetskontrollör suppleant för nästa verksamhetsperiod

10. Mötet avslutas

  
<< | Ylös | >>
Powered by CMSimple | Kirjaudu sisään